Reklamacje i zwroty

USZKODZONA PRZESYŁKA

Zauważyłeś w trakcie dostawy, że karton z Twoim zamówieniem jest uszkodzony? Odbierz przesyłkę, ale poproś kuriera o otwarcie jej w jego obecności, aby sprawdzić czy zawartość nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli Twoje zamówienie jest całe – problem został rozwiązany, jeśli jednak jest pogięte lub uszkodzone w inny sposób, sporządź z kurierem protokół szkody. Prześlij do nas zdjęcie/skan protokołu szkody wraz ze zdjęciami uszkodzonego produktu i opakowania, a my zajmiemy się resztą. Ty natomiast niezwłocznie otrzymasz pełnowartościowy towar.

Podstawą do natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie wyżej wymienionej dokumentacji.

 

REKLAMACJA DOOR-2-DOOR

W Tapdruk mamy kilka etapów weryfikacji jakości, jednak gdybyś zauważył w Twoim zamówieniu wady techniczne takie jak:

  • zły rozmiar
  • zły kadr/zły materiał
  • brak części składowych zamówienia (np brak któregoś brytu tapety)

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij formularz znajdujący się na dole strony. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni kalendarzowych. W tym czasie wada zostanie usunięta lub zostaną zwrócone środki.

UWAGA

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów spowodowane różnicami w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe.

 

ZWROTY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MU-1 Sp. z o.o., Bolesława Chrobrego 12-14, 50-254 Wrocław, Polska, sklep@tapdruk.pl, telefon: 780169694 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb./li>

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat MU-1 Sp. z o.o., Bolesława Chrobrego 12-14, Wrocław, Polska, sklep@tapdruk.pl.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.